Untitled Document
 

Untitled Document
 
 
หน้าหลัก
ประวัติแผนก
ครู-อาจารย์
นักเรียน นักศึกษา
แผนการเรียน
กระดานสนทนา
ห้องสนทนา
ผลงาน-ความสำเร็จ

ห้องภาพ

ลิงค์วิชาการ
แผ่นพับแผนก
.:: Web Site ครูในแผนก ::.
ครูวิศรุต  ไวโสภา
ครูสุนิสา   อยู่สินธุ์
ครูขวัญชนก ทองย่น
.:: โปรแกรมต่าง ๆ ::.
Ultra_Family_7
.NET Frame Work 2.0
cpe17antiautorun1330
AHDV 1.38 (เข็มฉีดยา)
WSFTP(upload web)
Putty
appserv-win32-2.5.9
แก้ Windows Genuine
Acrobat Reader 5
USB Disk Security V5.1.0.15
NOD32 Registry Recovery-V1
Fix_Generic_Host_Win32_Error
Format Flash Drive
FileZilla_3.8.1
.:: ข้อมูลประกอบการสอน ::.
แผนที่ประเทศไทย
ตราฉลองสิริราชสมบัติ
ตรา สอศ.
IP Address ของคุณคือ
159.192.131.217
มีผู้ใช้ขณะนี้ 2 คน
 
ผู้เยี่ยมชม : 1 คน
Untitled Document
<< ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ >>

 


  

         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิลาสินี   เพชรพลอย และนางสาวชลภรณ์  จอมสง่า นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ทักษะการจัดการฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดลพบุรี


  
  

         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวัฒน์     นัยพินธิ์ และนายพีรวิชญ์      จันทนวิเชียร  นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยีเครือข่าย และนางสาววิลาสินี   เพชรพลอย และนางสาวชลภรณ์  จอมสง่า นักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ทักษะการจัดการฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสระบุรี


  

      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกร   มนัสโสภณ และนายชัยวัฒน์กิจ   ไทยฉาย  นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการออกแบบ Web Page ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดชัยนาท


 

          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ เศวตรุ่งเรือง และนายวันเฉลิม เฉลิมพงษ์   นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้อันดับ 5 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการออกแบบ Web Page ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์


 

           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเกียรติศักดิ์ เศวตรุ่งเรือง และนายวันเฉลิม เฉลิมพงษ์   นักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการออกแบบ Web Page ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


 

            สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธี   กุหลาบ  นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ประเภทดนตรีไทย ระนาดเอก ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


  

       สาขาวิชาเโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย เทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม อวด-ดี ณ ท่าหลวง ที่ได้รับรางวัลจากการผลิตหนังสั้นเรื่อง สุดยอดช่างน็อต เข้าประกวดในโครงการ อวด-ดี อาชีวะ โดยทีม อวด-ดี ณ ท่าหลวง ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัลคือ
      1. รางวัลชนะเลิศ สุดยอดผลงาน อวด-ดี อาชีวะ
      2. รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา หัวข้อคนช่างสร้างชาติ
      3. รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รายชื่อสมาชิกทีม อวด-ดี ณ ท่าหลวง
      นางสาวนภาวรรณ       มีศิลป์              นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      นางสาววัชรินทร์         พรมสอน         นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      นางสาวณัฐริกา            สุดตา              นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      นายสราวุฒิ                 แสนงาม          นักศึกษาชั้น ปวส.1         สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
      นายณรงค์ฤทธิ์             แตงดี              นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
      นายกรณ์พงศ์              พงษ์ศักดิ์ชาติ    นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
      นายอิทธิพล                ขอมเมืองปัก      นักศึกษาชั้น ปวส.1        สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง


      ตัวอย่างที่ดี    มีค่ากว่าคำสอน    ประสบการณ์ดี ๆ มีค่ากว่าหนังสือเล่มใด ๆ จบข่าว


ข้อคิดวันไหว้ครู
    พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า          ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ
ชาติหวังกำลังฝีมือ              เจ้าคือความหวังของทั้งมวล


<< ข้อมูลการเรียน >>

- ตัวอย่างงาน vb.net ติดต่อฐานข้อมูล MySQL
- mysql-connector-net-5.0.9.exe


ตัวอย่างเอกสารเสนอโครงการของแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม สำหรับแผนก IT จะต้องปรับปรุงในส่วนของแนวคิดในการวิจัย เนื่องจากมีส่วนที่ต้องเพิ่มเติมตามธรรมชาติของแนวทางการพัฒนาระบบเอกสารประกอบการเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ
- คู่มือการใช้งาน Macromedia DreamweaverMX ฉบับที่ 1
- คู่มือการใช้งาน Macromedia DreamweaverMX ฉบับที่ 2

- คู่มือการใช้งาน Adobe PhotoShop 7เอกสารการเรียนวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บ

สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4 ชุดที่ 1 ชุดที่ 2
สัปดาห์ที่ 5


Untitled Document
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270